installatie

Collectieve Conversatie

Monica Ruiz Loyola

De zoektocht naar de identiteit van Kerkbrugge-Langerbrugge behelsde de rode draad doorheen de residentie van Monica. Met als werktitel: Mechanische reconstructie van het geheugen. Het beeld tegen de vergetelheid, focust haar onderzoek op de geschiedenis en herinneringen van objecten en afbeeldingen – de associatie met de klassieker A la recherche du temps perdu van Marcel Proust dient zich hier dan ook spontaan aan. Ruiz Loyola concentreert zich op de verzameling van zulke mentale connecties, verhalen, objecten en foto’s die inwoners van Kerkbrugge-Langerbrugge hechten met de geschiedenis van en het leven rond de oude elektriciteitscentrale. Met Collective Conversatie wordt haar onderzoek vertaald in een audiovisuele installatie. In afwachting van een geschikt fysiek toonmoment hiervoor, krijgen we alvast een online video-trailer te zien.